Domki i mieszkania
wakacyjne nad
morzem

WRZOSOWO
DZIWNÓWEK

Rezerwacja
On-Line

Józefa Urbaniak

604 79 88 35
Wrzosowo 43
72-400 Kamień Pomorski

jozefa@wrzosowo.info.pl

Cennik i regulaminy

Cennik wynajmu domków i mieszkań wakacyjnych. Cena [PLN] za 1 dobę dla 4 osób.


..maj-czerwiec

..od 24 czerwca do 31 sierpnia.. ..wrzesień
..Domki .. od 140 ..od 180 do 270

.. od 140..Mieszkania..

.. od 100..

..od 130 do 200


..od 100 ..


Zachęcamy do rezerwacji w okresie maj, czerwiec, wrzesień - atrakcyjne ceny.
Wystawiamy rachunki.

Numer rachunku bankowego:

19 1240 3868 1111 0010 4042 8209

==================================================

Wszyscy Goście naszych obiektów są zobowiązani do przestrzegania regulaminu
:

Regulamin ośrodka „Pod Orzechem ” – regulamin obowiązuje dla całego ośrodka , dotyczy naszych Gości a także wszystkich osób ich odwiedzających. Użyty w dalszej części termin „domek” odnosi się również do mieszkań wakacyjnych i pokoi.

 1. Doba pobytowa zaczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 10.00. Zatrzymanie domku będzie traktowane jako odpłatne przedłużenie pobytu.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 rano. W godzinach ciszy nocnej osoby wynajmujące domek a także osoby ich odwiedzające powinny zachowywać się w domku i jego otoczeniu w sposób niezakłócający spokoju innych osobom. Po 23.00 w nocy osoby wjeżdżające na teren „Pod Orzechem” zobowiązane są do zamykania bramy.
 3. Wynajmujący domek nie może podnajmować go osobom trzecim.
 4. W domkach obowiązuje zakaz przebywania zwierząt takich jak np. psy, koty itd., chyba, że zostanie to uzgodnione z przedstawicielem ośrodka.
 5. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 6. W domkach obowiązuje zakaz przestawiania i wynoszenia na zewnątrz mebli, chyba że zostało to uzgodnione z przedstawicielem ośrodka.
 7. Za każdym domkiem znajduje się grill do użytku Gości, który po użyciu należy wyczyścić. W domkach obowiązuje zakaz smażenia ryb. Ryby można przygotowywać i smażyć w wyznaczonej do tego celu tzw. „letniej kuchni” znajdującej przy tablicy ogłoszeń.
 8. Punkty gromadzenia śmieci bytowych znajdują się w wyznaczonych miejscach na terenie ośrodka. Prosimy o osobne segregowanie papieru, plastików i szkła.
 9. Korzystających z sali rekreacyjnej tzw. „orzechówki” i świetlicy prosimy o pozostawienie porządku, szczególnie dotyczy to piłeczek ping-pong-owych.
 10. Z urządzeń na placu zabaw dzieci powinny korzystać pod opieką opiekunów zgodnie z regulaminem placu zabaw. Przed wypożyczeniem rowerów prosimy zgłosić zamiar. Piłki i urządzenia typu hulajnogi, rowerki, gokarty, wózeczki itp. prosimy odstawiać do rowerowni obok „orzechówki”.
 11. Telefony do lekarzy, adresy instytucji, itp. oraz hasło do Wi-Fi znajduje się na tablicy ogłoszeń.
 12. Po zakończeniu pobytu korzystający z wypoczynku powinni opuszczając domek pozostawić go w takim stanie jakim go zastali. Należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci. Przedstawiciel „Pod Orzechem” ma prawo sprawdzić stan techniczny i użytkowy opuszczanych pomieszczeń. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia powstałych z winy Gości lub z winy osób ich odwiedzających, wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną. Przed opuszczeniem domku należy sprawdzić czy nie pozostawiono wartościowych rzeczy.
 13. Ośrodek „Pod Orzechem” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo wartościowych przedmiotów należących do przebywających w ośrodku osób.
 14. Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do osób przebywających na terenie ośrodka.

==================================================

Regulamin placów zabaw:

 • Plac zabaw jest terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.
 • Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką opiekunów (dorosłych).
 • Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psycho-fizycznego dziecka. Oceny winien dokonać opiekun. Odpowiedzialność za użytkowanie placu zabaw spoczywa na opiekunie dziecka.
 • Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
 • Opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.
Oferta "Pod Orzechem"

Cennik
Cennik